Strona główna
Prawo
Tutaj jesteś

Zasady prawa pracy

1 września 2022 Zasady prawa pracy

Kodeks prawa pracy to rzecz, z którą powinien zapoznać się każdy pracownik oraz pracodawca. Istnieje siedem złotych zasad, których powinno się przestrzegać i które zostały szczegółowo opisane w tym artykule. Nie wiesz, czego możesz dociekać jako nowo zatrudniony pracownik? My Ci podpowiemy!

Prawo do pracy

Jest to prawo, które przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to oczywiście obowiązek. Nie każdy musi być na stałe zatrudniony. Nasze państwo umożliwia nam podjęcie czynności zawodowych, aby móc otrzymać wynagrodzenie, które jest niezbędne do zapewnienia sobie i bliskim godnego życia. Dba się także o jak najniższe bezrobocie w kraju oraz podejmuje się różnego typu działania prowadzące do aktywizacji osób cierpiących z powodu braku pracy.

Swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy

Obie strony, które chcą przystąpić do zawarcia między sobą umowy, muszą wyrazić taką chęć i zgodzić się na zaproponowane warunki pracy. Każdy może sobie sam wybrać zawód, w którym chce się realizować. Podczas podpisania umowy muszą zostać przedstawione warunki pracy oraz propozycja wynagrodzenia. Pracownik nie musi się z nimi zgadzać.

Poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika

W żaden sposób pracodawca nie może naruszać godności i dóbr osobistych pracownika. Obraza słowna i inne tego typu praktyki są poddawane karze. Wiele aspektów takich jak nazwisko, korespondencja czy wizerunek są chronione prawnie.

Równość pracowników i brak dyskryminacji

Każdy, kto wykonuje w ramach swojej pracy te same zadania, ma równe prawa. Często zdarza się, że to mężczyźni zarabiają więcej od kobiet, mimo że wykonują takie same czynności zawodowe. Tak być nie powinno. Dyskryminacja w pracy może dotyczyć nie tylko płci, ale także wiary, pochodzenia czy orientacji seksualnej.

Prawo do godziwego wynagrodzenia

Prawda jest taka, że nie zawsze dostajemy tyle, ile byśmy chcieli dostać za wykonanie określonej pracy. W zależności od tego, czego pracodawca od Ciebie wymaga, jakimi kompetencjami i predyspozycjami musisz się wykazać, tyle możesz otrzymać za określone zadania. Pamiętaj, że Twoje wynagrodzenie nie może być niższe niż wysokość minimalnej średniej krajowej. 

Ochrona uprawnień pracowników, prawo pracowników i pracodawców do tworzenia organizacji zawodowych oraz przystępowania do nich

Czasami nie tylko Ty musisz dochodzić swoich praw w pracy. Jeśli jest Was więcej, spokojnie możecie tworzyć grupy i organizacje, aby dbać o godne warunki zatrudnienia. Bardzo popularne jest przeprowadzanie strajków zawodowych, które mogą być dobrym manifestem w kierunku Waszego pracodawcy.

Partycypacja pracownicza

Pracownik może też mieć swój udział w zarządzaniu firmą. Może on podejmować pewne decyzje w jej obrębie. Bardzo często pracownicy udzielają jakiejś opinii lub pozyskują niezbędne informacje.

Powyżej zostało opisanych siedem zasad prawa pracy. W rzeczywistości jest ich dużo więcej i warto, abyś się z nimi zapoznał. Pracodawcy bardzo często wykorzystują niewiedzę swoich pracowników tak, aby mieć z tego, jak największe korzyści. Nie pozwól, aby Cię wykorzystywano i zadbaj o swój dobry byt!

MOOKA

Ochrona techniczna czy fizyczna

Redakcja konferencjanowaenergia.pl

Dzielimy się swoją wiedzą na temat biznesu. Doradzamy w sprawach związanych z finansami, prawem, pracą i rozwojem osobistego.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

zasady prawa cywilnego
funkcje finansów publicznych
Zasady prawa pracy

Zasady prawa pracy

1 września 2022

Jesteś zainteresowany reklamą?

Zasady prawa pracy